Usługi

 • Serwis linii produkcyjnych

 • Doradztwo inżynieryjne i projektowanie

 • Wibrodiagnostyka, wyważanie i osiowanie


 • Serwis linii produkcyjnych


  Z uwagi na wieloletnie doświadczenie kadry inżynierskiej w zakresie projektowania oraz produkcji linii technologicznych świadczymy usługi mające na celu:

 • utrzymywanie i przywracanie sprawności linii do produkcji płyt warstwowych jak również innych maszyn i urządzeń

 • stały serwis maszyn wirujących, głównie wentylatorów przemysłowych

 • linie do cięcia wełny mineralnej

 • ograniczanie do minimum strat związanych z przestojem maszyn w wyniku awarii

 • Zaplecze techniczne które posiadamy, umożliwia nam wykonywanie prac w miejscu wskazanym przez klienta jak również w naszym oddziale produkcyjnym.

  Doradztwo inżynieryjne i projektowanie


 • projektowanie linii technologicznych do produkcji płyt warstwowych oraz wszelkich urządzeń pomocniczych:
  pakowanie, podawanie, transportowanie, rozwijanie blachy

 • projektowanie maszyn i urządzeń pod indywidualne potrzeby klienta

 • projektowanie wentylatorów przemysłowych i obudów

 • projekty instalacji odpylania na obiektach przemysłowych

 • projektowanie oraz analiza pod kątem wydajnościowym jak i ekonomicznym instalacji odpylania

 • projektowanie maszyn zgodnie z wymaganiami klienta • Wibrodiagnostyka, wyważanie i osiowanie


  Firma Terolling Polska świadczy usługi w zakresie:

 • Nadzór stanu wibracyjnego sprzętu;

 • Diagnostyka stanu technicznego sprzętu;

 • Wydawanie zaleceń dotyczących konserwacji i naprawy na podstawie faktycznego stanu sprzętu;

 • Akceptacja sprzętu według standardów drgań i stanu technicznego po jego naprawie oraz instalacji nowego sprzętu;

 • Wyważanie dynamiczne w łożyskach własnych;

 • Laserowe osiowanie wałów. • Zastosowanie diagnostyki drganiowej pozwala uzyskać znaczące korzyści ekonomiczne.

  Osiąga się to w celu:

 • Uniknięcia wypadków;

 • Praktycznie wyeliminowania nieprzewidzianych zatrzymań i niezaplanowanych przestojów sprzętu;

 • Skutecznego przeprowadzenia prac profilaktycznych i naprawczych w oparciu o stan techniczny urządzeń. Analizy danych diagnostyki drganiowej, dokonywania jasnego harmonogramu konserwacji i planowania remontu profilaktycznego lub kapitalnego wtedy gdy wymaga tego stan techniczny sprzętu;

 • Znacznego zmniejszenia i skutecznego korzystania z magazynu części zamiennych;

 • Identyfikowania usterek (wad) na wczesnym etapie. Nawet drobne usterki, które nie mogą być określone poprzez analizę ogólnego poziomu drgań, będą w odpowiednim czasie zarejestrowane i później będzie można kontrolować dynamikę ich rozwoju oraz zaplanować termin ich eliminacji (usunięcia).

 • Znaczące międzynarodowe doświadczenie wykorzystania utrzymania technicznego według stanu umożliwia (pozwala na) nadać następujące ocenę efektywności:

 • obniżenie kosztów utrzymania na 75%;

 • obniżenie liczby utrzymania na 50%;

 • obniżenie liczby niewydolności sprzętu na 70% w pierwszym roku pracy.

 • Firma Terolling Polska może zawierać długoterminowe umowy serwisowe, jak również jednorazowe umowy na wykonanie poszczególnych prac ( o dzieło). Specjaliści przyjeżdżają na miejsce z własnym sprzętem, przeprowadzają wszystkie niezbędne pomiary i na podstawie szczegółowej analizy danych wydają odpowiednie zalecenia. Możliwe są konsultacje telefoniczne i mailowe, a także w formie wyjazdu specjalisty do Zleceniodawcy ze sprzętem lub bez niego. Wyniki prac przekazywane są Klientowi w formie sporządzonego protokołu.

  Copyright © Terolling Polska 2013